נזקי רטיבות עקב נזילת מים מדירת השכן או חדירת מים מגג הבית המשותף

כיצד נתמודד עם נזקי רטיבות בדירה, הנגרמים עקב נזילת מים מדירת השכן או חדירת מים מגג הבית המשותף.

לעיתים עלולים להתגלות בדירה סימני רטיבות בתקרה או בקירות המעידים, כי מים נזלו מדירת השכן מעל או כי מים חדרו אל הדירה מגג הבית המשותף. חדירת המים והיווצרות הרטיבות בתקרה או בקירות הדירה מתרחשת כתוצאה מאיטום לקוי של חדר הרחצה או המרפסת הפתוחה של דירת השכן מעל ולעיתים גם כתוצאה מנזילה מצינור מים או מאיטום לקויי של גג הבית המשותף.

במקרים כאלו, נהוג בדרך כלל לפנות אל השכן או אל ועד הבית ולבקש, כי יזמינו על חשבונם איש מקצוע על מנת לאתר את מקור הנזילה ולתקנה.

אולם, כאשר השכן או ועד הבית מסרבים לשתף פעולה והנזילה נמשכת תוך שהיא גורמת לכם לרטיבות, לעובש ולנזקים לארונות ולחפצים שלכם, מומלץ לפנות ולקבל יעוץ משפטי ומקצועי מעו"ד המתמחה בטיפול בליקויי רטיבות ובתיקונם.

עורך דין ומהנדס יוסי משולם פועל עם מיטב המומחים בתחום ומסייע ללקוחותיו לקבל פיצוי כספי מרבי ותיקון של הליקויים.

לאחר הפניה אל עו"ד יוסי משולם ובחינת המקרה, בד"כ נפנה אתכם אל מהנדס מומחה אשר יבדוק באמצעות ציוד יעודי, מד לחות או מצלמה תרמית, את מידת הרטיבות בתקרה ובקירות, יאתר את מקור הרטיבות וימליץ על אופן התיקון וסוג האיטום הנדרש על מנת למנוע את חדירת הרטיבות לדירה.

בהתאם להמלצות המומחה, נבחן על מי מוטלת האחריות לביצוע התיקון, על בעל הדירה שמעליכם, על נציגות הבית המשותף או על הקבלן.

במקרה ומדובר בבניין חדש שבנייתו הסתיימה, חוק המכר (דירות) קובע, כי האחריות לתיקון ליקויי רטיבות הנה של הקבלן וזאת אם הרטיבות התגלתה בתוך 6 שנים ממועד המסירה של הדירה .
כשמדובר בבניין, שגילו מעל ל- 6 שנים, האחריות לתיקון הרטיבות חלה על נציגות הבית המשותף, ועד הבית, או על השכן או על בעל הדירה בהתאם לנסיבות.
בחדירת רטיבות מגג שטוח, מגג רעפים או מקירות הבניין, האחריות הנה של נציגות הבית המשותף ועליה לתקן את איטום הגג או הקירות על חשבון כלל הדיירים בבניין באמצעות קבלן איטום.
בחדירת רטיבות מדירת שכן או ממרפסת פתוחה השייכת לדירת שכן, האחריות לתיקון הרטיבות הנה של השכן אשר מדירתו חודרים המים. אנו נפנה אל השכן, נציג לו את חוות דעת המומחה ולדרוש את תיקון הליקויים.

כאשר השכן משתף פעולה מומלץ, כי התיקון יעשה בהתאם להמלצות המומחה, באופן יסודי וימנע בעתיד הישנות של המקרה. אולם, כאשר השכן מסרב לשתף פעולה, לא תיוותר ברירה אלא להגיש תביעה לצו עשה, לתיקון הליקויים למפקח על הבתים המשותפים או לבית המשפט. התביעה תכלול סעד לצו עשה, לתיקון הליקויים וכן לקבלת פיצוי כספי לתיקון הנזקים בדירתכם.

ההליך המשפטי עשוי להתנהל באחת משתי הדרכים, או שהמפקח על הבתים המשותפים (או בית המשפט) אליו תוגש התביעה ימנה מומחה מטעמו, אשר יבדוק את הדירה ואת הבניין, יקבע את מקור חדירת הרטיבות לדירתכם ואת האחראי לתיקון וכן יפקח על תיקון הליקויים עד לביצוע ולסיום המוחלט שלהם או לחילופין לאחר שהמומחה יקבע את האחריות ואופן התיקון המפקח (או בית המשפט) יבחר לקבל את התביעה וייתן פסק דין לתיקון הליקויים. במקרה זה, יינתן פסק דין המחייב את השכן, ועד הבית או הקבלן לתקן את הליקויים והם יידרשו לבצע את פסק דין בהקדם.


לקבלת טיפול משפטי מיטבי ולהשגת פיצוי כספי מקסימלי ותיקון הליקויים פנו כעת אל עורך דין ומהנדס יוסי משולם.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות מצדכם ולקבלת הצעה משתלמת חייגו 09-9793771.