על מוכר וקונה של נכס מקרקעין לרבות דירה, חנות, משרד או מגרש מוטלים מסים. על קונה מוטל מס רכישה ועל מוכר מס שבח, כמו כן מוטל במקרים מסוימים מס ריבוי דירות והיטל השבחה. 

הקונה והמוכר מעוניינים לבצע את העסקה תוך תשלום כמה שפחות מסים, תוך ניצול כמה שיותר פטורים והנחות ולהבטיח כי כל אחד מהצדדים ישלם את המסים המוטלים עליו כחוק, בכדי לאפשר את סיום העסקה.

הקונה והמוכר מעוניינים כי לאחר שהדירה נמסרה לקונה וכל המסים והאישורים הושגו על ידי הצדדים הדירה תרשם על שם הקונה בטאבו, במנהל מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת.

קונים או מוכרים דירה, חנות או מגרש וזקוקים לייעוץ משפטי בעניין המסים בהם תחויב העסקה אתם מוזמנים לפנות אל עורך דין יוסי משולם.