על פי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, על מוכר וקונה של זכות במקרקעין לרבות דירה, חנות או מגרש מוטלים מסים. על קונה מוטל מס רכישה ועל מוכר מס שבח, כמו כן במקרים מסוימים חל מס ריבוי דירות והיטל השבחה.

מס שבח

במכירת זכות במקרקעין מחוייב המוכר במס שבח.

המס מוטל במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת הזכות במקרקעין. לא מוטל מס במקרה של הפסד.

לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו, יראו את השבח כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה של מוכר הדירה בשנת המס שבה נעשתה המכירה.

החוק קובע את דרך חישוב השבח, את ההוצאות המותרות בניכוי, את ההוראות לקביעת יום המכירה ושווי המכירה ואת ההוראות לקביעת יום הרכישה ושווי הרכישה.

בנוסף, קובע החוק פטורים שונים והקלות ממס.

לקריאה נוספת אודות מס שבח.

מקדמת מס שבח

כאשר מדובר במכירה החייבת במס שבח ולא זכאית לפטור, קובע החוק, כי הרוכש ישלם מקדמה על חשבון מס השבח שחייב בו המוכר.

גובה המקדמה הנו 15% מהתמורה, אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא עד 6/11/2001

או 7.5% מהתמורה, אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא מיום 7/11/2001 ואילך.

ברכישה מחברה שיעור המקדמה הוא תמיד 7.5% מהתמורה.

חובת הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין

החוק מחייב את המוכר ואת הרוכש של זכות במקרקעין להגיש, תוך 40 ימים מיום המכירה, הצהרה המפרטת את פרטי הנכס, פרטי העסקה, התמורה וחישוב המסים המגיעים או בקשה להנחה או לפטור ממס

ההצהרה מוגשת בטפסים שנקבעו ע"י רשויות המס בהתאם להוראות החוק.

היטל השבחה

ע"פ הוראות חוק התכנון והבניה, במכירת זכות במקרקעין מחוייב המוכר בתשלום היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ובניה, כאשר הועדה אישרה תוכנית בניין עיר, הקלה או שימוש חורג במקרקעין, שבעקבותיהם ערך המקרקעין עלה ולבעלים נוצרה "השבחה".

גובה היטל ההשבחה הוא מחצית מה"השבחה" כלומר מעליית השווי של המקרקעין, עקב האישור.

מועד התשלום של היטל ההשבחה הוא יום "מימוש הזכויות" במקרקעין. בדרך כלל יום "מימוש הזכויות" הוא יום מכירת הזכויות במקרקעין.

המועד לצורך חישוב שווי ההשבחה, הוא המועד שבו אושרה התוכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג ולא מועד מכירת הזכויות.

ע"פ החוק חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על המוכר, אולם הצדדים לעסקה רשאים להסכים בחוזה, כי ההיטל ישולם ע"י הקונה.

להסכמה זו ישנן השלכות גם על חישוב מחיר העסקה לצורך קביעת גובה מס השבח ומס הרכישה.

בחוק קיימות הוראות הקובעות פטורים והקלות מהיטל ההשבחה.

לקריאה נוספת אודות היטל השבחה.

טיפול משפטי מקצועי ויעיל 

המוכר מעוניין לבצע את העסקה תוך תשלום של כמה שפחות מסים ולהבטיח כי כל אחד מהצדדים ישלם את המסים המוטלים עליו כחוק, בכדי לאפשר את סיום העסקה.

הטיפול בהגשמת הציפיות ובביצוע המטלות הכרוכות ברכישת דירה הנו הליך מורכב הדורש טיפול מקצועי באמצעות עורכי דין בעלי מומחיות, ניסיון רב ורקורד מוכח.

עורך דין ומהנדס יוסי משולם עוסק מעל עשרים שנה בתחום המקרקעין ובליווי צמוד של רוכשי דירות מקבלנים ודירות יד שניה.

עורך דין יוסי משולם מעניק לכל לקוח יחס אישי ואמפתי, ומענה מקצועי. עניינו של כל לקוח מקבל את מרב תשומת הלב תוך הקפדה על מענה מקצועי ומקיף, כל תיק נבנה תוך התאמה אישית ללקוח, וכך מושגות התוצאות המשפטיות הטובות ביותר עבור הלקוח.