מהי חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט ?

מהי חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט ?

חובתו של המומחה מטעם בית המשפט הנה לומר את האמת ולהציג בפני בית המשפט שמינה אותו את הליקויים שגילה בנכס, לקבוע את העלות הריאלית של תיקון הליקויים, לענות בכנות וביושר לשאלות ב"כ הצדדים ולהותיר את ההכרעה בסכסוך בידי בית המשפט.