הארכת תקופת הפטור למשפרי דיור 28.12.2020

ועדת הכספים אישרה ביום 28.12.2020 הארכה של 9 חודשים נוספים, מעבר להארכה של שבעה חודשים שניתנה כבר, לתקופת הפטור ממס רכישה ומס שבח למשפרי דיור.

למעשה, כל משפר דיור שתקופת הפטור שלו הסתיימה בין 1.3.20 לבין 30.6.21, שהם משפרי דיור בין ספטמבר 2018 לדצמבר 2019, תוארך תקופת הפטור שלו באותם 16 חודשי קורונה ותעמוד על 34 חודשים במקום 18 חודשים.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001355398

ראו גם את תוספת 1 להוראות ביצוע 2/20 של מיסוי מקרקעין בעניין
https://www.gov.il/he/departments/policies/hor200121