הקמת פאנלים סולאריים בבנין משותף – דצמבר 2020

הקמת פאנלים סולאריים בבנין משותף - דצמבר 2020

חקיקה חדשה תאפשר בשנת 2021 לבעלי דירות בבתים משותפים לעשות כסף מגג הבנין המשותף ולהפחית את הוצאות החשמל שלהם.
ביום 22.12.2020 אישרה הכנסת חקיקה לפיה תתאפשר הקמת מערכות סולאריות על גגות של בתים משותפים בהסמה של 66% מהדיירים בלבד.

"במקרה ששני שלישים מבעלי הדירות רוצים להתקין מתקן פוטו וולטאי או מתקן אגירת אנרגיה, יהיה עליהם לעמוד בתנאים שמבטיחים את בטיחות המערכת, עמידה בדרישות חוק התכנון והבניה, חוק הקרינה הבלתי מייננת וחוק החשמל. וכן יהיה עליהם להבטיח שהתקנת המתקן לא תמנע הקמת מתקנים אחרים נחוצים על גג הבניין המשותף, ושההתקנה תיעשה בדרך שתצמצם פגיעה בחזות הבניין. אם יעמדו בכל התנאים האלה, יוכלו להתקין את המתקנים, למרות התנגדות שליש מדיירי הבניין".

בחוק נקבע כי תקנות יותקנו ע"י שר המשפטים בתוך 3 חודשים (עד 20 מרץ 2021).

עם פרסום החוק והתקנות יובאו כאן נוסחי החוק והתקנות העדכניים.

https://www.ynet.co.il/article/S1qPdvgTP