שיפורים במערכת מייצגים במיסוי מקרקעין – דצמבר 2020

נוספו שלושה שיפורים במערכת המייצגים במיסוי מקרקעין:

פניות מייצג בהשגה ובתיקון שומה פתוחים: 
עורך הדין המייצג בתיק בו קיימת השגה או תיקון שומה פתוחים יכול להעביר פניה לגורם השומתי המטפל בתיק באמצעות מערכת המייצגים (בדומה לפניות שניתן היה לפנות עד כה בשומות שלב א' פתוחות בלבד).

 שינוי ייצוג:
במקרה בו ישנו צורך לשנות ייצוג בשומה (פתוחה או סגורה). עורך הדין אשר קיבל ייפוי כוח מהלקוח ישנה את הייצוג במערכת המייצגים, בלשונית יישומים כללים – עדכון מייצג בשומה.

תיקון אישורים לרישום העסקה ברשם המקרקעין
תיקון אישורים לצורך רישום העסקה בפנקסי רישום המקרקעין (תיקוני גוש חלקה/שמות הצדדים/חלקים) יבוצע אך ורק באמצעות פניה דרך מערכת המייצגים.

מיסוי מקרקעין – https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa021220-1