בדיקה תכנונית ברכישת דירה

עורך דין יוסי משולם - סתימות ונזילות מצנרת בבניינים משותפים

אחת הבדיקות אותן נדרש לבצע לפני רכישה של דירה או בית היא בדיקה תכנונית, שנועדה למנוע רכישה של דירה או בית שנבנו ללא היתר או שבוצעו בהם שינויים הדורשים היתר בלא שניתן כזה.

בעת רכישה של דירה או בית נדרש לערוך בדיקה תכנונית והיקפה משתנה בהתאם למהות הנכס הנרכש. כאשר מדובר בבית פרטי או בדירת גג, בהם קיים חשש לחריגות בניה או לבניה ללא היתר, נדרש לבצע בדיקה תכנונית מקיפה ולצורך כך, מומלץ שלא להתפשר ולהסתייע בשירותיו של שמאי מקרקעין.
גם כאשר הדירה ממוקמת בקומת ביניים בבית משותף, נדרש לבצע את הבדיקה התכנונית אך היקפה יהיה שונה, בהתאם לנסיבות ולמצב הדירה.

במידה ובדירה או בבית בוצעו שינויים שמצריכים היתר, כגון תוספת חדר, פתיחת חלון או דלת, על בעל הדירה היה לעשותם בהתאם להיתר כדין ולהציג את ההיתר לקונה קודם לקניה.

בתביעה שהגישה קונה של דירה מקבלן כנגד קבלן, בטענה כי הקבלן הפר את החוזה ולא הציג בפניה את כל המידע אודות הדירה, נתן בית המשפט לאחרונה פסק דין הדוחה את התביעה כנגד הקבלן בנימוק כי על עורך הדין שטיפל עבור הקונה בעסקה לרכישת דירה נדרש היה לבצע כחלק מתפקידו גם בדיקות תכנוניות למרות שהקונה לא דרשה זאת ממנו.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362816&from=whatsapp

אין ספק כי לפני כל קניה של דירה נדרשת בדיקה תכנונית, אך האם נכון היה שבית המשפט יפטור את הקבלן מחובת הגילוי כלפי קונה הדירה ויטיל את מלוא האחריות על עורך הדין שייצג את הקונה.