שירותי נוטריון באבן יהודה

נוטריון ועורך דין יוסי משולם מספק שירותי נוטריון מתקדמים מהיום להיום. אנו נעזרים בתוכנת נוטריונט לצורך מתן שירות יעיל ומהיר.

נוטריון ועורך דין יוסי משולם מספק שירותי נוטריון באבן יהודה, נטר, בית יהושע, קדימה צורן, תל מונד, בני דרור, פרדסיה, כפר יונה, קרית השרון נתניה.

מדוע נדרש אישור נוטריון ומה משמעות הדבר ?
מסמכי נוטריון מיועדים לשמש כראיה בבית המשפט או בפני רשויות אחרות, הן בישראל והן בחוץ לארץ. אישור נוטריוני מעניק למסמך תוקף משפטי ועשוי ל"חסוך" את הצורך בהבאת ראיות נוספות לאמיתות המסמך או לאישורו.
בהתאם להוראות סע' 19 לחוק הנוטריונים אישור נוטריון הנו ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשים שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור הנוטריון.
חתימתו של הנוטריון נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית הן באשר לאישור זהות החותם על המסמך שאישר הנוטריון והן לעובדה כי המסמך שאישר הנוטריון נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

נוטריון מוסמך :

(1)   לאמת חתימה על מסמך;
(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;
(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
(6)   לאשר שאדם פלוני חי;
(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;
(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק הנוטריון פעולות המפורטות בסעיף 7(1), (3), (7), (8) ו-(9), כשהמסמך הנוטריוני דרוש לצרכי שימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, לא תיעשה אלא בידי נוטריון.

אימות חתימה על מסמכים
שירות של אימות חתימה על ייפוי כח נוטריוני להלוואת משכנתא מהבנק ניתן במקרים בהם הנך נוטל משכנתא מהבנק ונדרש לחתום על ייפוי כח נוטריוני או במקרה ונדרש אימות חתימה בשם חברה.

מדוע נדרש ייפוי כח נוטריוניייפוי כח למשכנתא, ייפוי כח לקבלן ?
ייפוי כח מטבעו מעניק למיופה הכח הרשאה רחבה לבצע פעולות בשם מעניק ייפוי הכח. בהתאם להוראות סעיף 20 (א) לחוק הנוטריונים נדרש שיפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין, יערך בפני נוטריון או שנוטריון יאמת את החתימות שעליהם.
לכן בנקים למשכתאות וחברות קבלניות דורשות מרוכשי דירות ומקבלי משכנתאות, כי יאמתו את ייפוי הכח בפני נוטריון, כך שלייפוי הכח יהיה תוקף לצורך השימוש בהם לרישום פעולה ברשם המקרקעין.

תצהיר נוטריוני – תצהיר נוטריון
נוטריון ועורך דין יוסי משולם נותן שירות של אישור תצהיר נוטריוני במשרד או מחוצה לו. תצהיר נוטריוני נחתם בפני נוטריון לאחר שעורך התצהיר הצהיר בפני הנוטריון כי תוכן ההצהרה אמת והוא הוזהר כדין.
תצהיר נוטריוני נדרש לפעמים על ידי רשויות אשר אינן מוכנות להסתפק בתצהיר הנחתם בפני עורך דין.

תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית
בהתאם להוראות חוק הנוטריונים, מוסמך נוטריון לאשר נכונות של תרגום.
משרדנו מספק שירות מקצועי של אישור תרגום נוטריוני מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית ברמה גבוהה ובאופן יעיל ומהיר.
אישור נוטריון בדבר נוכונות התרגום מהווה ראיה לכך, כי התרגום נכון ומשקף את המסמך המקורי שהוצג בפני הנוטריון.
הנוטריון מצרף לאישור הנוטריוני את עותק מסמך המקור ואת התרגום ומאשר כי המסמך המקורי הוצג בפניו, כי הוא בקיא בשתי השפות וכי התרגום אכן מדוייק.
תרגום נוטריוני נדרש בכדי להציג מסמכים מתורגמים בפני רשויות ומוסדות לצורך הוכחת נישואין, לידה, סיום תואר, כתובת ועוד.

אישורי חיים
בהתאם להוראות סע' 7(6) לחוק הנוטריונים, רשאי נוטריון לאשר כי אדם שניצב מולו באותו יום הנו בחיים. בהתאם לסע' 16 לחוק הנוטריונים על האדם המבקש את האישור להזדהות בפני הנוטריון באותו היום. בהתאם לתקנה 16 לתקנות הנוטריונים אל האישור של הנוטריון שהאדם שבפניו נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הניטריון.
אישור חיים נדרש לדוגמא על ידי הביטוח הלאומי או אגף השיקום לצורך קבלת קצבאות או לצורך קבלת רנטות מגרמניה.
כאשר האדם מקבל השירות מוגבל ואינו יכול להגיע למשרד הנוטריון, יש אפשרות שהנוטריון יגיע אל ביתו או מקום המצאו.

שירות אפוסטיל
אפוסטיל הנו הליך המבוצע על מנת לתת למסמך שנחתם בישראל תוקף במדינה זרה בהתאם לאמנת האג לביטול . תחילה עורך ומאשר הנוטריון את המסמך ולאחר מכן מאושר המסמך על ידי המזכיר הראשי של בית המשפט בהתאם לסמכותו לפי סעיף 45 לחוק הנטריונים.

אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין
בני זוג העומדים להתחתן רשאים לערוך ביניהם הסכם ממון אשר יסדיר את ענייני הרכוש והכספים בין בני הזוג טרם הנישואין. נוטריון רשאי לאשר הסכם ממון שנערך טרם הנישואין. לאחר הנישואין רק בית משפט רשאי לאשר הסכם ממון.