פינוי מושכר

עורך דין יוסי משולם באבן יהודה - ייצוג משפטי בהליך פינוי מושכר

פינוי מושכר

משרד עורך דין יוסי משולם מייצג שוכרים ומשכירים בהליכי פינוי של מושכר.

בעל דירה המעוניין לפנות שוכר מדירתו המושכרת יכול לבצע זאת בהליך מזורז באמצעות הגשת תביעה לפינוי שוכר לבית משפט השלום במחוז בו נמצאת הדירה.

התביעה מוגשת בהתאם לתקנה 81 לתקנות סדר הדין האזרחי כדלקמן:
בהתאם לתקנה 81 (א) את התביעה לפינוי השוכר יש להגיש כתביעה עצמאית כך שהיא לא תכיל מרכיבים נוספים, כגון סעד לתשלום דמי שכירות ופיצויים בגין נזקים למושכר, אותם יכול בעל הדירה לתבוע בהליך נפרד, בלא צורך בקבלת רשות מבית המשפט.
אם בעל הדירה הגיש תביעה נוספת באותו עניין עליו להודיע על כך לבית המשפט בעת הגשת התביעה.
בהתאם לתקנה 81 (ב) מאחר ומדובר בתביעה לפינוי מושכר על השוכר להגיש את כתב ההגנה מטעמו בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב התביעה.
תקנה 81 (ג) מורה כי נתבע בתביעה לפינוי מושכר אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי, מה שמגדיר את גבולות ההליך ומונע בזבוז זמן של הצדדים ושל בית המשפט ומאפשר דיון יעיל מהיר וממוקד בתביעה לפינוי המושכר.
תקנה 81 (ד) קובעת כי בתביעה לפינוי מושכר לא תתקיים ישיבת קדם־משפט ובהתאם לתקנה 81 (ה) מועד הדיון בתביעה לפינוי מושכר יהיה לא מאוחר משלושים ימים ממועד הגשת כתב ההגנה של השוכר.
הדיון בתביעה יסתיים בתוך יום דיונים אחד, אך בית המשפט רשאי לקבוע דיונים נוספים אם מצא צורך בכך.

בהתאם להוראות תקנה 82 עם תום הדיון בתביעה ולכל המאוחר בתוך ארבעה עשר ימים, ייתן בית המשפט פסק דין, אלא אם נשיא בית המשפט אישר לתת את פסק הדין במועד מאוחר יותר.

לאחר מתן פסק הדין ובמידה וניתן פסק דין המורה על פינוי המושכר יהיה על השוכר להתפנות מהדירה.

במידה והשוכר אינו מתפנה, בעל הדירה יוכל לפנות את השוכר באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

יודגש, כי גם אם בחוזה השכירות קיימות הוראות שמאפשרות למשכיר לנתק את החשמל והמים לדירה או להחליף מנעולים ולמנוע את כניסת השוכר לדירה המושכרת, מומלץ שלא לעשות כן בכדי להימנע מתביעה של השוכר כנגד המשכיר. עיון בפסקי דין מלמד כי שופטים מתייחסים בחומרה לניתוק חשמל ומים.

מיד לאחר פינוי השוכר מהדירה ובדיקת מצבה, זכאי המשכיר להגיש תביעה כנגד השוכר לפיצויים בגין הנזקים שגרם לו השוכר, כגון דמי שכירות שלא שולמו או נזקים שנגרמו ע"י השוכר לדירה.

הליך של תביעה לפינוי מושכר אינו ההליך היחיד האפשרי אך הוא המהיר ביותר, בעל דירה יכול גם להגיש תביעה בהליך רגיל שבמסגרתה יוכל לתבוע את כל התביעות שיש לו כנגד השוכר, אלא שתביעה מסוג זה עשויה להתברר במשך שנים ועד אז עלול השוכר להמשיך להתגורר בדירה מבלי לשלם דמי שכירות.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.