עלות תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל

נוטריון יוסי משולם, עלות תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל

עלות תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל

נוטריון יוסי משולם באבן יהודה וצוות משרדו מספקים ללקוחות שירות של אישור תרגום נוטריוני של חשבון חשמל מעברית לאנגלית.
עלות אישור תרגום נוטריוני של עד ל- 300 מילים בהתאם לתקנות השכר של נוטריונים הנה 679 ש"ח כולל מע"מ.

עלות תרגום מעברית לאנגלית של חשבון חשמל הכוללת כ- 290 מילים לאחר התרגום לאנגלית הנה 250 ש"ח.

לכן העלות הכוללת של תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל מעברית לאנגלית הנה כדלקמן:
תרגום – 250 ש"ח כולל מע"מ
אישור נוטריוני – 679 ש"ח
סה"כ – 929 ש"ח כולל מע"מ.


The Cost of translation and notarization of electricity bill

Notary Yossi Meshulam in Even Yehuda and his office staff provide clients with the service of notarized translation of an electricity bill from Hebrew to English.
The cost of certifying a notarized translation of up to 300 words in accordance with notarized salary regulations is NIS 679 including VAT.

The cost of translating from Hebrew to English of an electricity bill that includes about 290 words after the English translation is 250 NIS.

Therefore, the total cost of translating and notarizing an electricity bill from Hebrew to English is as follows:
Translation – 250 NIS including VAT
Notarized certificate – 679 NIS
Total – 929 NIS including VAT.