עלות תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל

עריכת חישוב עלות תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל מעברית לאנגלית הנה כדלקמן:

עלות תרגום מעברית לאנגלית של חשבון חשמל הכוללת כ- 290 מילים לאחר התרגום לאנגלית הנה 175 ש"ח+ מע"מ

אישור תרגום נוטריוני של חשבון חשמל מעברית לאנגלית הנו בהתאם לתקנות ולפי כמות המילים.
עלות אישור תרגום נוטריוני של מעל ל- 200 מילים ועד ל- 300 מילים הנה 645 ש"ח + מע"מ.

לכן העלות הכוללת של תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל מעברית לאנגלית הנה כדלקמן:
תרגום – 175 ש"ח +
אישור נוטריוני – 645 ש"ח
סה"כ – 820 ש"ח + מע"מ.