אימות חתימה נוטריוני של מסמך בשפה זרה.

Notary Yossi Meshulam, a certified notary in Even Yehuda

אימות חתימה נוטריוני של מסמך בשפה זרה. לקוח עשוי לפנות לנוטריון על מנת לאמת חתימה על מסמך של בנק בשפה זרה או לאמת חתימה על ייפוי כוח בשפה זרה לשימוש בחו"ל.