מהי חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט ?

מהי חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט ?

חובתו המקצועית של המומחה מטעם בית המשפט הנה להציג בפני בית המשפט את מלוא הליקויים שיגלה במבנה ובית המשפט יהיה זה שיקבע מה יכלל בפסק הדין.