החלטות מיסוי מקרקעין – מתעדכן

עורך דין יוסי משולם החלטות מיסוי מקרקעין

החלטת מיסוי מקרקעין 7701/21 מיום 6.12.21. שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין בעניין מוכר שהוא תושב חוץ שירש דירה בישראל.