שכר טרחה עורך דין ליקויי בניה

שכר טרחה עורך דין בתביעת ליקויי בניה תלוי בדרך כלל במורכבות המקרה ובטיפול הנדרש.

כאשר הטיפול הנדרש כולל פגישות ייעוץ ומכתב התראה עשוי שכר הטרחה לנוע בין כמה מאות ש"ח לאלפי ש"ח בודדים, בהתאם למחיר שעת העבודה של עורך הדין ומשך הטיפול הנדרש.

כאשר מדובר בהגשת תביעת ליקויי בניה לבית המשפט כנגד הקבלן, התמחור של שכר טרחת עורך דין שונה.
א. בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, התעריף המינמלי המומלץ של שכר טרחת עורך דין עבור תביעת ליקויי בניה הנו בהתאם לשכר הטרחה המומלץ בתביעות נזיקין ששכרן תלוי בתוצאות המשפט, שהנו תעריף מדורג ששיעורו באחוזים מהסכום שנפסק בתביעה כדלקמן:
15% מהסכום שנפסק עד לסכום של 164,946 ש"ח, 12.5% מהסכום שנפסק לסכום העולה על 164,946 ש"ח ואינו עולה על 412,365 ש"ח, 10% מהסכום שנפסק העולה על 412,365 ש"ח והכל בתוספת מע"מ.
כלומר במקרה שנפסק בתביעה סכום של 500,000 ש"ח, שכר טרחת עורך הדין יהיה 64,432 ש"ח בתוספת מע"מ שהנו קצת יותר מ 12.5% מהסכום שנפסק.
ב. מאחר והתעריף המינמלי המומלץ אינו מחייב, נוהגים עורכי דין רבים לקבוע את שכרם באחוזים מהסכום שיפסק בתביעה בשיעורים של בין 10% ל- 20% בתוספת מע"מ, תלוי במורכבות התביעה ובהיקף הטיפול הנדרש. כן נוהגים עורכי דין רבים לגבות סכום בסיס בגין ניהול התביעה שמשולם בכל מקרה ללא קשר לתוצאות התביעה וזאת בסכום שנע בין 2,000 ש"ח ל- 50,000 ש"ח בהתאם למורכבות התביעה והיקף הטיפול הנדרש.
ג. כאשר מדובר תביעה לצו עשה לביצוע פעולה ע"י אחר כדומאת חיוב שכן לתקן בדירתו נזילה אשר חודרת לדירת השכן. לא ניתן לגבות אחוזים מצו העשה ולכן שכר הטרחה יהיה בסכום קבוע בגין הטיפול בתביעה לצו עשה. שכר הטרחה בגין צו העשה הנו בנוסף לשכר הטרחה המשולם באחוזים מהסכום שיפסק בתביעה בגין ליקויי הבניה שבדירת התובע ואינו כלול בו.

שכר הטרחה אינו כולל טיפול בהוצאה לפועל בגביית הפיצוי הכספי מהקבלן או בהגשת ערעור, אם אלו נדרשים לאחר מתן פסק הדין בתביעת ליקויי הבניה, ועבורם משולם שכר נפרד בנוסף לשכר עליו הוסכם בגין הטיפול בתביעה.

מצאתם את המידע בדף זה מועיל, שתפו עם חבריכם.