על פי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, על מוכר וקונה של זכות במקרקעין לרבות דירה, חנות או מגרש מוטלים מסים. על קונה מוטל מס רכישה ועל מוכר מס שבח, כמו כן מוטל במקרים מסוימים מס ריבוי דירות והיטל השבחה.

מס רכישה

בקניה של נכס מקרקעין, דירה, חנות, משרד או מגרש מחויב הקונה במס רכישה.

מס הרכישה הנו בשיעור משווי המכירה. בנכסים שאינם מהווים דירת מגורים כגון חנות או מגרש, שיעור המס קבוע לכל השווי ואילו בדירות שישמשו למגורים שיעור המס מדורג.

קיימות תקנות הקובעות פטורים והקלות ממס רכישה.

לקריאה נוספת אודות מס רכישה.

מקדמת מס שבח

מס שבח הינו מס החל על מוכר של דירה.

כאשר מדובר במכירה החייבת במס שבח ואשר אינה זכאית לפטור, קובע החוק, כי הרוכש ישלם מקדמה על חשבון מס השבח שחייב בו המוכר.

גובה המקדמה הנו 15% מהתמורה, אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא עד 6/11/2001

או 7.5% מהתמורה, אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא מיום 7/11/2001 ואילך.

ברכישה של נכס מקרקעין מחברה ולא מאדם פרטי, שיעור המקדמה הוא תמיד 7.5% מהתמורה.

לקריאה נוספת אודות מס שבח.

חובת הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין

החוק מחייב את הרוכש ואת המוכר של נכס מקרקעין להגיש, תוך 40 ימים מיום הרכישה, הצהרה המפרטת את פרטי הנכס, פרטי העסקה, התמורה וחישוב המסים המגיעים או בקשה להנחה או לפטור ממס.

ההצהרה מוגשת בטפסים שנקבעו ע"י רשויות המס בהתאם להוראות החוק.

היטל השבחה

ע"פ הוראות חוק התכנון והבניה, במכירת נכס מקרקעין מחוייב המוכר בתשלום היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ובניה, כאשר הועדה אישרה תוכנית בניין עיר, הקלה או שימוש חורג במקרקעין, שבעקבותיהם ערך המקרקעין עלה ולבעלים נוצרה "השבחה".

גובה היטל ההשבחה הוא מחצית מה"השבחה" כלומר מעליית השווי של המקרקעין, עקב האישור.

מועד התשלום של היטל ההשבחה הוא יום "מימוש הזכויות" במקרקעין. בדרך כלל יום "מימוש הזכויות" הוא יום מכירת הזכויות במקרקעין.

המועד לצורך חישוב שווי ההשבחה, הוא המועד שבו אושרה התוכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג ולא מועד מכירת הזכויות.

ע"פ החוק חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על המוכר, אולם הצדדים לעסקה רשאים להסכים בחוזה, כי היטל ההשבחה ישולם ע"י הקונה.

להסכמה זו ישנן השלכות גם על חישוב מחיר העסקה, לצורך קביעת גובה מס השבח ומס הרכישה ולכן חשוב לפרט זאת בהסכם שנערך בין הצדדים.

יצויין, כי בחוק קיימות הוראות הקובעות פטורים והקלות מהיטל ההשבחה.

לקריאה נוספת אודות היטל השבחה.

טיפול משפטי מקצועי ויעיל 

הקונה מעוניין לבצע את העסקה תוך תשלום כמה שפחות מסים ולהבטיח כי כל אחד מהצדדים ישלם את המסים המוטלים עליו כחוק, בכדי לאפשר את סיום העסקה.

הטיפול בהגשמת הציפיות ובביצוע המטלות הכרוכות ברכישת דירה הנו הליך מורכב הדורש טיפול מקצועי באמצעות עורכי דין בעלי מומחיות, ניסיון רב ורקורד מוכח.

עורך הדין ומהנדס יוסי משולם עוסק מזה 25 שנים שנה בתחום המקרקעין ובליווי צמוד של רוכשי דירות מקבלנים ודירות יד שניה.

עורך דין יוסי משולם מעניק לכל לקוח יחס אישי ואמפתי, ומענה מקצועי. עניינו של כל לקוח מקבל את מרב תשומת הלב תוך הקפדה על מענה מקצועי ומקיף, כל תיק נבנה תוך התאמה אישית ללקוח, וכך מושגות התוצאות המשפטיות הטובות ביותר עבור הלקוח.