רכישת דירה מקבלן הנה עסקה מורכבת ומשמעותית הכרוכה בסיכונים ואנו ממליצים לכם לבצע את העסקה בליווי צמוד של עורך דין מקצועי ובעל נסיון ושעלות שכר טרחתו סבירה.

רכישת דירה מקבלן יכולה להיעשות כאשר הדירה הנה "על הנייר" או כאשר הבניין בנוי בחלקו או כולו, ולכן קיימת חשיבות להבטחת זכויות הקונה והכספים אותם משלם הקונה לקבלן עד סיום גמר הבנייה ומסירת הדירה לקונה.

תשלומים וביטחונות
קונה הדירה מעוניין להבטיח, כי סכומי התשלום ומועדי התשלום עבור הדירה יהיו בהתאם לאפשרויותיו וכי הכספים שהוא ישלם לקבלן על חשבון הדירה הנבנית יובטחו כחוק בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 באחת הערובות הקבועות בחוק כגון על ידי רישום הערת אזהרה לטובת הקונה או בהמצאת ערבות בנקאית.

מכתב החרגה
כאשר הדירה נבנית על מגרש המשועבד על ידי הקבלן לבנק, הקונה מעוניין כי הקבלן ימסור לו מכתב החרגה מותנה מיד עם קבלת התשלום הראשון ולפיו עם תשלום מלוא התמורה בגין הדירה יוסר מן הדירה השעבוד שחל על כל הפרויקט לטובת הבנק המלווה.

בניית הדירה על ידי הקבלן
קונה דירה מקבלן מעוניין להבטיח, כי לקבלן יש את כל האישורים וההיתרים לבניית הבניין והדירה, כי בניית הבניין תסתיים במועד, כי הבניין יחובר לרשת החשמל והמים, כי כל המערכות בבניין יפעלו, כי הדירה הנרכשת תימסר לו על ידי הקבלן בזמן וללא עיכובים במועד המסירה וכי יחד עם הדירה יימסרו לו כל התוספות עליהם הסכים עם הקבלן בחוזה כגון חניה ומחסן, כמו כן הקונה מעוניין להבטיח כי הדירה תימסר לו ללא ליקויי בנייה, כי הקבלן יממש את האחריות לתיקון ליקויי בניה במידה וימצאו בדירה, וכי הקבלן יעמוד במלוא התחייבויותיו וירשום את הדירה על שמו של הקונה בטאבו.

חוזה הרכישה
הסכם המכר שנערך ע"י הקבלן ועליו נדרש הקונה לחתום, מנוסח באופן חד צדדי לטובת הקבלן. מניסיוננו, כדאי וניתן לערוך שינויים בחוזה הקבלן לשמירה ולהגנה על זכויותיו של הקונה, שכן למרות שקבלן המוכר דירה דורש מקונה הדירה להשתתף בהוצאות המשפטיות ולשלם שכר טרחה לעורך הדין שלו, עורך הדין של הקבלן אינו מייצג את הקונה. עורך הדין של הקבלן איננו אובייקטיבי ומייצג את האינטרסים של הקבלן בלבד, עורך עבורו את הסכם המכר עם הקונה, מייצג את הקבלן מול הרשויות ופועל לרישום הבית המשותף והדירות על שם הקונים.

ייצוג על ידי עורך דין וטיפול משפטי
הטיפול בהגשמת הציפיות ובביצוע המטלות הכרוכות ברכישת דירה מקבלן הנו הליך מורכב הדורש טיפול מקצועי באמצעות עורכי דין בעלי מומחיות, ניסיון רב ורקורד מוכח. במשרד עורך דין יוסי משולם, הלקוחות נהנים בעסקת רכישת דירה מקבלן מליווי צמוד של עורך דין מקצועי עם ניסיון רב המייצג את האינטרסים של הלקוחות בעסקה, בודק את חוזה המכר ודורש מהקבלן לערוך בחוזה שינויים לטובת הלקוחות הקונים את הדירה ומלווה את הקונים עד למסירת הדירה מהקבלן.