החלטתם לקנות דירה חדשה מקבלן, מזל טוב.

אם אתם קונים את הדירה הראשונה שלכם, מחליפים דירה או קונים דירה להשקעה, כמשרד עורכי דין העוסק במקרקעין מעל 25 שנה, אנו ממליצים לכל קונה של דירת מגורים לבצע את העסקה בליווי צמוד של עורך דין מקצועי ובעל נסיון ושעלות שכר טרחתו סבירה.

רכישת דירה היא בדרך כלל העסקה המשמעותית ביותר ובעלת התמורה הגבוהה ביותר במהלך החיים וטעויות בביצוע העסקה עלולות לגרום לתוצאות מרחיקות לכת.

רכישת דירה מקבלן יכולה להיעשות כאשר הדירה הנה "על הנייר" או כאשר הבניין בנוי בחלקו או כולו, לפיכך קיימת חשיבות להבטחת זכויות הקונה והכספים אותם משלם הקונה לקבלן עד סיום גמר הבנייה ומסירת הדירה לקונה.

קונה דירה מעוניין להבטיח, כי לקבלן יש את כל האישורים וההיתרים לבניית הבניין והדירה, כי סכומי התשלום ומועדי התשלום עבור הדירה יהיו בהתאם לאפשרויותיו וכי הכספים שהוא ישלם לקבלן על חשבון הדירה הנבנית יובטחו כחוק בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 באחת הערובות הקבועות בחוק כגון על ידי רישום הערת אזהרה לטובת הקונה או בהמצאת ערבות בנקאית.

קונה הזקוק להלוואת משכנתא מעוניין גם בביצוע כל הנדרש על מנת לקבל את הלוואת המשכנתא במהירות ובביצוע הרישומים הנדרשים לטובת הבנק הממשכן.

כאשר הדירה נבנית על מגרש המשועבד על ידי הקבלן לבנק, הקונה מעוניין כי הקבלן ימסור לו מכתב החרגה מותנה מיד עם קבלת התשלום הראשון ולפיו עם תשלום מלוא התמורה בגין הדירה יוסר מן הדירה השעבוד שחל על כל הפרויקט לטובת הבנק המלווה.

קונה דירה מקבלן מעוניין להבטיח, כי בניית הבניין תסתיים במועד, כי הבניין יחובר לרשת החשמל והמים, כי כל המערכות בבניין יפעלו, כי הדירה הנרכשת תימסר לו על ידי הקבלן בזמן וללא עיכובים במועד המסירה, כי יחד עם הדירה יימסרו לו כל התוספות עליהם הסכים עם הקבלן בחוזה כגון חניה ומחסן, כי הדירה תימסר לו ללא ליקויי בנייה וכי הקבלן יממש את האחריות לתיקון ליקויי בניה במידה וימצאו בדירה, כי הקבלן יעמוד במלוא התחייבויותיו וירשום את הדירה על שמו של הקונה בטאבו.

הקונה מעוניין לבצע את העסקה תוך תשלום כמה שפחות מסים ולהבטיח כי כל אחד מהצדדים ישלם את המסים המוטלים עליו כחוק, בכדי לאפשר את סיום העסקה בזמן.

הטיפול בהגשמת הציפיות ובביצוע המטלות הכרוכות ברכישת דירה הנו הליך מורכב הדורש טיפול מקצועי באמצעות עורכי דין בעלי מומחיות, ניסיון רב ורקורד מוכח.

עורך דין ומהנדס יוסי משולם, עוסק מעל עשרים שנה בתחום המקרקעין ובליווי צמוד של רוכשי דירות מקבלנים ודירות יד שניה.

עורך דין יוסי משולם מעניק לכל לקוח יחס אישי ואמפתי, ומענה מקצועי. עניינו של כל לקוח מקבל את מירב תשומת הלב תוך הקפדה על מענה מקצועי ומקיף, כל תיק נבנה תוך התאמה אישית ללקוח, וכך מושגות התוצאות המשפטיות הטובות ביותר עבור הלקוח.