נוטריון יוסי משולם
נוטריון מוסמך באבן יהודה

מחוייב לספק שירות נוטריוני מהיר, מקצועי ומדוייק באדיבות וביעילות, כדי לענות על הצרכים הנוטריונים שלכם.

ברוכים הבאים למשרד הנוטריון של יוסי משולם. כנוטריון מורשה ומנוסה נוטריון יוסי משולם וצוות משרדו מספקים מגוון רחב של שירותי נוטריון כדי לעזור לכם עם כל הצרכים הנוטריוניים שלכם. בין אם אתם זקוקים לאישור וחתימה נוטריוני, אישור העתק של מסמך מקורי, אימות מסמך לשימוש בינלאומי או כל עניין נוטריוני ומשפטי אחר, נוטריון יוסי משולם וצוות משרדו כאן כדי לעזור.

שירותי נוטריון במשרדי
שירותי הנוטריון והאישורים הנוטריונים אותם מספק נוטריון יוסי משולם במשרדו באבן יהודה כוללים:

במשרדנו אנו מתגאים במקצועיות, בתשומת לב לפרטים הקטנים ובמחויבות שלנו למתן שירות לקוחות מעולה. אנו מבינים שעניינים משפטיים יכולים להיות מלחיצים ומבלבלים, ואנו שואפים להפוך את התהליך לחלק ופשוט ככל האפשר.

צרו איתנו קשר עוד היום כדי ללמוד על האופן המהיר, המקצועי והמדוייק שבו אנו יכולים לסייע לכם בצרכי הנוטריון שלכם, אנו מצפים לעבוד איתכם!
התקשרו ל- 09-9793771
.


קראו עוד
מהו נוטריון, מהו מסמך נוטריוני, מהם שירותי הנוטריון ומהי עלות השירות הנוטריוני.

נוטריון, מסמך נוטריוני
נוטריון
הוא עורך דין בעל ותק של 10 שנים ויותר שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה על ידי נוטריון בלבד.
עיסוקו של הנוטריון מוסדר בחוק הנוטריונים ובתקנות לפיו. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כתעודה ציבורית לאישור זהותו של החותם עליו ולעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.
מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, בישראל ומחוץ לה.

מסמכים אלו נערכים על ידי נוטריון בלבד
אלו הם המסמכים הנערכים על ידי נוטריון בלבד:

  • מסמך נוטריוני הדרוש לצורך שימוש בחוץ לארץ – סעיף 8 לחוק הנוטריונים.
  • ייפוי כח כללי לביצוע עסקה במקרקעין הטעונה רישום (להבדיל מייפוי כח לעורך דין לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין) – סעיף 20 לחוק הנוטריונים.
  • ייפוי כח ספציפי לביצוע עסקה במקרקעין הטעונה רישום – סעיף 20 לחוק הנוטריונים וסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963
  • תרגום נוטריוני או אימות חתימה נוטריוני הנדרש על ידי רשויות שונות כגון רשם הצוואות, משרד הפנים, משרד הרווחה לצורך אימוץ ילד וכן גופים ורשויות נוספים וזאת לצורך הוכחת אמיתות המסמכים המוגשים להן.

מעמד המסמך הנוטריוני
מסמך המאומת על ידי נוטריון מקבל מעמד מיוחד ומהווה:

  • תעודה ציבורית – סעיף 29 לפקודת הראיות.
  • ראיה מספקת בהליך משפטי ללא צורך בראיה נוספת – סעיף 19 לחוק הנוטריונים.
  • תעודה ציבורית בחו"ל– אמנת האג (אפוסטיל) ותקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל"ז-1977. לפי האמנה מסמך נוטריוני, המאושר בחותמת אפוסטיל, שווה במעמדו לתעודה ציבורית ויוכר ככזו במדינות החתומות על האמנה. 

שכר הנוטריון
בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, שכר השרותים הנוטריונים אחיד, לכל נוטריון ובכל מקום בארץ ומתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה.
שירותי הנוטריון הינם בפיקוח ממשלתי, שכר הנוטריון קבוע בתקנות ולא ניתן "לתת הנחה" או לייקר את השירות.

סודיות מקצועית
הנוטריון מחוייב לשמור בסוד כל דבר שהובא לידיעתו על ידי הלקוח, זולת אם נאמר אחרת בחיקוק או אם ויתר הלקוח בכתב על שמירת הסודיות – סעיף 28 לחוק הנוטריונים.

אימות חתימה נוטריוני
יפוי כוח נוטריוני נותן למיופה הכוח הרשאה לבצע פעולות משפטיות, בשם מעניק ייפוי הכח, כלפי צד שלישי.
במספר מקרים נדרש כי ייפוי הכח יאומת על ידי נוטריון בלבד.
ייפוי כוח כללי – מאחר וההרשאה של מיופה הכוח אינה מוגבלת לעניין מסוים או לסוג מסוים של פעולות משפטיות, נדרש לאמת את ייפוי הכח על ידי נוטריון.
ייפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין – לשם קניה או מכירה של נכסי מקרקעין נדרש כי ייפוי הכח ייחתם בפני נוטריון.
אימות חתימה בשם חברה – אימות ייפוי כח עבור חברה הנדרשת לחתום באמצעות מיופה כוחה על ביצוע פעולות משפטיות.

אימות חתימה נוטריוני של מסמך בשפה זרה, – אימות חתימה של לקוח על מסמך בשפה זרה כדוגמת ייפוי כוח באנגלית או מסמך בנקאי באנגלית.

אימות חתימה על יפוי כח נוטריוני למשכנתא, ייפוי כח נוטריוני לקבלן
ייפוי כח נוטריוני נדרש כאשר הנכם נוטלים הלוואת משכנתא מהבנק לצורך רכישת דירה או כאשר הנכם רוכשים דירה חדשה מקבלן. הנכם נדרשים לחתום על יפוי כח נוטריוני לטובת הבנק נותן המשכנתא או הקבלן מוכר הדירה.

מחיר אימות חתימה נוטריוני על ייפוי כח נוטריוני למשכתא/לקבלן בשנת 2023 הנו:
* חותם יחיד – 178 ש"ח + מע"מ.
*עבור חותם נוסף – 70 ש"ח + מע"מ.
* העתקים נוספים של אימות החתימה הנ"ל – סך 70 ש"ח + מע"מ לכל עותק.
** כאשר השירות כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.


תרגום נוטריוני של מסמכים מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית
משרדנו מספק שירותי תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית ברמה גבוהה, בעלות סבירה ובאופן יעיל ומהיר ואישור נוטריוני של נכונות התרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.

מחיר אישור נוטריוני של נכונות תרגום נוטריוני של מסמך (לא כולל עלות ביצוע התרגום, שעבור עריכתו נדרש תשלום נפרד) בשנת 2023 הנו:
* עד 100 מילים ראשונות – 224 ש"ח + מע"מ ובסה"כ 262 ש"ח.
* כל מאה מילים נוספות או חלק מהן מ- 100 ועד 1,000 מילים – 178 ש"ח + מע"מ ובסה"כ 208 ש"ח.
* לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל 1,000 המילים הראשונות – 86 ש"ח + מע"מ.
* לכל עותק מקורי נוסף לראשון – 70 ש"ח + מע"מ ובסה"כ 82 ש"ח.

לדוגמא עלות אישור נוטריוני של תרגום בן 100 מילים תהיה 262 ש"ח, בן עד 200 מילים 470 ש"ח, בן עד 300 מילים 678 ש"ח.

עלות תרגום ואישור נוטריוני של חשבון חשמל – כולל עלות ביצוע התרגום.


תצהיר נוטריוני
משרדנו עורך ומאשר תצהיר והצהרה נוטריונים.
תצהיר נוטריוני נחתם בפני נוטריון לאחר שעורך התצהיר הצהיר בפני הנוטריון כי תוכן ההצהרה אמת והוא הוזהר כדין.

מחיר אישור תצהיר נוטריוני (לא כולל עלות עריכת התצהיר, שעבור עריכתו נדרש תשלום נפרד) בשנת 2023 הנו:
*עבור מצהיר יחיד – 180 ש"ח+ מע"מ.
*לכל מצהיר נוסף – 72 ש"ח +מע"מ.
* לכל אישור נוסף של התצהיר – 70 ש"ח + מע"מ.
** כאשר אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.


אישור נוטריוני
משרדנו נותן שירות נוטריוני של אישור העתק צילומי של מסמך, העתק של דרכון, אישור חיים.

העתק צילומי של מסמך, העתק דרכון – נוטריון מוסמך ליתן אישור שהמקור והעתק של מסמך שהוצגו בפניו שווים. – סעיף 12 לחוק הנוטריונים.

אישור חיים – נדרש על ידי מוסדות ורשויות שונות בארץ ובחו"ל בכדי לוודא שהאדם המבקש את האישור בחיים. נוטריון מוסמך ליתן אישור חיים כי האדם שניצב בפניו באותו יום וזוהה על ידו, בחיים. – סעיף 16 לחוק הנוטריונים.

מחירי השירותים הנ"ל בשנת 2023 הנם:
* העתק צילומי של עמוד ראשון – 70 ש"ח + מע"מ
* לכל עמוד נוסף – 5 ש"ח.
*עותק נוסף, לעמוד ראשון – 23 ש"מ + מע"מ
* לכל עמוד נוסף – 5 ש"ח.
*אישור שאדם בחיים – 178 ש"ח + מע"מ.


אישור נוטריוני לצורך נסיעה של קטין לחו"ל
אישור לצורך נסיעה של קטין לחו"ל – קטינים היוצאים מישראל לבדם או בליווי של אחד ההורים בלבד או מלווה, כאשר ההורים גרושים או אינם נשואים, נדרשים להציג אישור מתאים הכולל הסכמה של ההורה האחר.
אישור של הסכמת הורים ליציאת קטין לחו"ל יש לערוך במסמך מתאים בעברית ובאנגלית ולחתום בפני נוטריון.
מאחר שהנהלים בכל מדינה ומדינה בעולם שונים, כאשר יוצאים לחו"ל נדרש לבדוק את הנהלים גם במדינת היעד.
אישור יציאה של קטין דורש חותמת אפוסטיל כאשר המדינה אליה נוסעים חברה באמנת האג ואישור משרד החוץ והקונסוליה של אותה מדינה בישראל, כאשר המדינה אינה חברה באמנת האג.

מחירי השירותים הנ"ל בשנת 2023 הנם:
* אישור יציאה של קטין לחו"ל (לא כולל עריכת המסמכים עבורם נדרש תשלום נוסף) עבור חותם ראשון – 178 ש"ח +מע"מ.
*לכל חותם נוסף – 70 ש"ח +מע"מ.
* העתקים נוספים של אימות החתימה הנ"ל – סך 70 ש"ח + מע"מ לכל עותק.


אימות הסכם ממון על ידי נוטריון
נוטריון מוסמך לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.
הסכם ממון בין בני זוג מסדיר את יחסי הממון שביניהם. באמצעות הסכם ממון בני הזוג מסדירים לפני הנישואין את אופן חלוקת הנכסים ביניהם במקרה של גירושין, יוצרים ודאות, מונעים סחטנות וחוסכים התדיינויות משפטיות ארוכות, יקרות ומתישות.
נכסים המהווים מוקדים קלאסיים להתדיינות הנם בד"כ דירה לפני הנישואין, נכסי קריירה, נכסיי ירושה ומתנות שהתקבלו אצל אחד מבני הזוג, שעלולים להיטמע בין יתר הנכסים שצוברים בני הזוג במהלך הנישואין / החיים המשותפים.
לכן מומלץ לכל מי שמתחתן לערוך הסכם ממון כהסדר תומך בהוראות צוואה ובכדי למנוע סרבנות גט.
בני זוג העומדים להינשא יכולים לאמת את הסכם הממון שערכו אצל נוטריון ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג שניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.
ניתן לאמת הסכם ממון אצל נוטריון רק אם בכוונת בני הזוג להינשא בסמוך למועד עריכת ההסכם.
הסכם ממון בין ידועים בציבור ניתן לאישור ע"י נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה.
הנוטריון רשאי לאשר הסכם בין ידועים בציבור לפי טופס אימות חתימות ובכך לתת לו תוקף ראייתי, נוסף לכוחו החוזי, מכח סע' 19 לחוק הנוטריונים.
אימות הסכם ממון על ידי נוטריון לבני זוג, חוסך זמן ומאמץ ונותן תוקף מחייב להסכם הממון שנחתם בין בני הזוג על מנת להסדיר את ענייני הרכוש ביניהם קודם לחתונה.

עלות אימות נוטריוני של הסכם ממון (לא כולל עלות עריכת הסכם הממון, שעבור עריכתו נדרש תשלום נפרד) בשנת 2023 הנו:
* עותק מקורי אחד – 394 ש"ח + מע"מ.
* עבור כל עותק מקורי נוסף – 68 ש"ח + מע"מ.
**אם אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.


יוסי משולם, עורך דין ונוטריון

אודות

נוטריון יוסי משולם מספק שירותי נוטריון מקצועיים ובכלל זה תרגומים נוטריונים מהירים ומדוייקים באמצעות צוות משרדו ותוכנת נוטריונט המתקדמת. השירות ניתן בימי העבודה ובתיאום טלפוני מראש.

שכר הנוטריון הנו אחיד לכל הנוטריונים, השכר בפיקוח ממשלתי ובהתאם לקבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978


לקבלת שירותי נוטריון המותאמים לצרכים שלכם
התקשרו ל- 09-9793771


שירותי נוטריון לתושבי יישובי לב השרון:
נוטריון אבן יהודה, נוטריון כפר יונה, תנובות, ינוב, גאולים, פרדסיה, צור משה, קדימה צורן, עין שריד, פורת, כפר יעבץ, יעף, עזריאל, עין ורד, כפר עבודה, תל מונד, כפר הס, בני דרור, תל יצחק, בית יהושע, כפר נטר, קרית השרון, נורדיה, גנות הדר.

מצאתם את המידע בדף זה מועיל, שתפו אותו עם חבריכם.