נוטריון יוסי משולם מספק שירותי נוטריון מקצועיים ומהירים מהיום להיום באופן אדיב ויעיל. השירות ניתן בדרך כלל באותו היום, בימי העבודה ובתיאום טלפוני מראש.

השירות כולל:
ייפוי כח נוטריוני (ייפוי כח נוטריוני למשכנתא, ייפוי כח נוטריוני לקבלן),
תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית,
תצהיר נוטריוני, חתימת נוטריון,
אישור נוטריוני, אימות חתימה נוטריוני,
אישור הסכם ממון.

נוטריון יוסי משולם מספק שירותי נוטריון מקצועיים מהירים ומתקדמים באמצעות תוכנת נוטריונט.

שכר הנוטריון הנו בפיקוח ממשלתי ובהתאם לקבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

ייפוי כח נוטריוני למשכנתא, ייפוי כח נוטריוני לקבלן.

ייפוי כח נוטריוני נדרש כאשר הנכם נוטלים הלוואת משכנתא מהבנק לצורך רכישת דירה או כאשר הנכם רוכשים דירה חדשה מקבלן. הנכם נדרשים לחתום על ייפוי כח נוטריוני לטובת הבנק נותן המשכנתא או הקבלן מוכר הדירה.


מחיר אימות חתימה על ייפוי כח נוטריוני למשכתא/לקבלן בשנת 2022 הנו:
* חותם ראשון – 169 ש"ח + מע"מ.
*עבור כל חותם נוסף – 67 ש"ח +מע"מ.
* העתקים נוספים של אימות החתימה הנ"ל – סך 67 ש"ח + מע"מ לכל עותק.
** היה השירות כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.

תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית.

משרדנו מספק שירותי תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית ברמה גבוהה, בעלות סבירה ובאופן יעיל ומהיר ואישור נוטריוני של נכונות התרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.


מחיר אישור נוטריוני של נכונות תרגום נוטריוני של מסמך (לא כולל עלות ביצוע התרגום, באם נדרש) בשנת 2022 הנו:
* עד 100 מילים ראשונות – 213 ש"ח + מע"מ.
* כל מאה מילים נוספות או חלק מהן מ- 100 ועד 1,000 מילים – 169 ש"ח + מע"מ.
* לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל 1,000 הראשונות – 81 ש"ח + מע"מ.
* לכל עותק מקורי נוסף לראשון – 67 ש"ח + מע"מ.

תצהיר נוטריוני

משרדנו עורך ומאשר תצהיר והצהרה נוטריונים.
תצהיר נוטריוני נחתם בפני נוטריון לאחר שעורך התצהיר הצהיר בפני הנוטריון כי תוכן ההצהרה אמת והוא הוזהר כדין.


מחיר קבלת ואישור של תצהיר נוטריוני (לא כולל עלות עריכת התצהיר, באם נדרש) בשנת 2022 הנו:
*עבור מצהיר ראשון – 171 ש"ח+ מע"מ.
*לכל מצהיר נוסף – 68 ש"ח +מע"מ.
* לכל אישור נוסף של התצהיר – 67 ש"ח + מע"מ.
** היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.

אישור נוטריוני

משרדנו נותן שירות נוטריוני של אישור העתק צילומי של מסמך, העתק של דרכון, אישור חיים, אישור לצורך נסיעה של קטין לחו"ל.


מחירי השירותים הנ"ל בשנת 2022 הנם:
* העתק צילומי של עמוד ראשון – 67 ש"ח + מע"מ
* לכל עמוד נוסף – 5 ש"ח.
*עותק נוסף, לעמוד ראשון – 22 ש"מ + מע"מ
* לכל עמוד נוסף – 5 ש"ח.
*אישור שפלוני בחיים – 169 ש"ח + מע"מ.
* אישור נסיעה של קטין לחו"ל (ללא עריכת המסמכים) עבור חותם ראשון – 169 ש"ח +מע"מ.
*לכל חותם נוסף – 67 ש"ח +מע"מ.
* העתקים נוספים של אימות החתימה הנ"ל – סך 67 ש"ח + מע"מ לכל עותק.

אימות חתימה נוטריוני

שירות של אימות חתימה נוטריוני של יחיד על ייפוי כח נוטריוני נדרש לקניה או מכירה של נכסי מקרקעין או לצורך אימות חתימה בשם חברה.
ייפוי כח נוטריוני נותן למיופה הכח הרשאה לבצע פעולות בשם מעניק ייפוי הכח.


מחיר אימות חתימה נוטריוני (לא כולל עלות הכנת המסמך, באם נדרש) בשנת 2022 הנו:
* חותם ראשון – 169 ש"ח + מע"מ.
*עבור חותם נוסף – 67 ש"ח +מע"מ.
* העתקים נוספים של אימות החתימה הנ"ל – סך 67 ש"ח + מע"מ לכל עותק.
** היה השירות כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.

אישור הסכם ממון

אישור הסכם ממון על ידי נוטריון לבני זוג שעומדים להתחתן קודם לחתונה, חוסך זמן ומאמץ ונותן תוקף מחייב להסכם הממון שנחתם בין בני הזוג על מנת להסדיר את ענייני הרכוש ביניהם קודם לחתונה.


עלות אישור נוטריוני של הסכם ממון (לא כולל עלות עריכת הסכם הממון, באם נדרש) בשנת 2022 הנו:
* עותק מקורי אחד – 375 ש"ח + מע"מ.
* עבור כל עותק מקורי נוסף – 65 ש"ח + מע"מ.
**אם אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תתוסף לעלות גם עלות מחצית מהשכר לאישור נכונות תרגום.

לקבלת שירותי נוטריון הכי מהירים והכי קרובים אליכם, מהיום להיום.
התקשרו 09-9793771