אישור יציאה מהארץ לקטין לחו"ל בקלות ובמהירות

אישור יציאת קטין מהארץ לחו"ל, משרד עורך דין ונוטריון יוסי משולם

טופס אישור יציאה מהארץ לקטין לחו"ל בקלות ובמהירות

Authorization form for the departure of a minor from the country abroad.

הקיץ מתקרב ואיתו עונת הטיולים. ילדים רבים, קטינים, מעוניינים לצאת לחו"ל בקיץ לנופש עם סבא או עם אחד ההורים, ביחד עם חברים או לבד ולבקר קרובי משפחה המתגוררים בחו"ל. לפניכם מאמר קצר הכולל הסבר על טופס אישור יציאה מהארץ לקטין שיסייע לכם להתכונן לנסיעה ולמנוע הפתעות לא נעימות ביציאה מישראל או בכניסה למדינת היעד בחו"ל.  

יציאת קטין מהארץ שגילו מתחת ל 18 שנים מישראל לחו"ל לבד או עם מלווה שאינו הורה או עם הורה גרוש, עלולה להוות בעיה בביקורת הגבולות ביציאה מישראל ובביקורת הגבולות במדינת היעד, שכן הרשויות חוששות מפני חטיפת ילדים על ידי זרים או על ידי הורים גרושים או על ידי הורים שנמצאים בהליכי גירושין. לכן הורים המעוניינים לשלוח את ילדיהם לנופש בחו"ל חייבים לוודא שיש בידי הילדים ו/או המבוגר המלווה אותם טופס אישור יציאה מהארץ לקטין לחו"ל חתום על ידי ההורים.

כדי לאפשר לקטין לנסוע לחו"ל ללא הורים נדרשת הסכמת שני ההורים. טופס אישור יציאה מהארץ לקטין כולל מידע רלוונטי על זהות ההורים, זהות הילד, זהות המלווה ופרטי הנסיעה, ומצורפים אליו העתקים מצולמים של דרכון הקטין והעתקים מצולמים של תעודות הזהות של ההורים בצרוף ספח תעודת הזהות הכולל את פרטי הילד, והעתק של כרטיסי הטיסה. כאשר ההורים גרושים, והקטין נוסע עם אחד מהם על ההורה האחר הנשאר בארץ לחתום על טופס אישור יציאה מהארץ לקטין.

כאשר הקטין נוסע ביחד עם מלווה שאינו הורה (סבא, סבתא או אח בוגר), המלווה חותם על הצהרה בה הוא מאשר כי הוא אחראי לקטין ואחראי להשיב את הקטין לארץ.

לכל נסיעה נדרש טופס אישור יציאה מהארץ לקטין יעודי לאותה נסיעה. בביקורת הגבולות ביציאה מישראל יבדקו את זהות הקטין וכי אין לקטין צו איסור יציאה מהארץ ואת מסמכי הנסיעה של הקטין והמלווה המבוגר, בכדי לוודא שאין מדובר בחטיפה. חשוב לציין, כי הבדיקה ביציאה בישראל הנה מדגמית בלבד. בכניסה למדינת היעד הבדיקה הנה בהתאם לנוהלי מדינת היעד. באחריות ההורים לבדוק זאת אל מול השגרירות בישראל של מדינת היעד.

חשוב לציין, כי ברמה העולמית מעברם של קטינים בלתי מלווים בין מדינות אינו מוסדר בחוק בינלאומי או באמנה. בחלק מהמדינות קיימת הסדרה ספציפית או המלצה בדבר אופן הטיפול בנושא, וחלק מהמדינות מסתמכות על הנחיות ונהלי חברות התעופה השונות. כמו כן ישנן מדינות שהכניסה אליהן מותנת בהצגת מסמכים נוספים מעבר לאלו המוזכרים לעיל, כגון הצגת עותק תעודת הלידה של הקטין ומסמכים נוספים, כמפורט בפרסום זה של משרד החוץ (דרום אפריקה), או שהמדינה דורשת שהקטין יהיה מלווה באדם בגיר בכניסה אליה (בריטניה).

טופס אישור יציאה מהארץ לקטין יהיה חתום על ידי שני ההורים ומנוסח באנגלית ובעברית. את טופס אישור יציאה מהארץ לקטין נדרש לאמת באמצעות נוטריון ואופוסטיל.

יש להכין ולאמת את טופס אישור יציאה מהארץ לקטין באמצעות נוטריון. אל טופס אישור יציאה מהארץ לקטין יצורפו המסמכים הבאים בהתאם נוהל רשות האוכלוסין וההגירה:

גיל הקטיןאישור הוריםמלווה
0 – 5טופס אישור יציאה מהארץ לקטין ע"י אחד ההורים בצירוף צילום תעודת הזהות של ההורה המאשר.מלווה בגיר שאושר ע"י אחד ההורים באמצעות טופס אישור יציאה מהארץ לקטין
או
בן משפחה מקירבה ראשונה מגיל 16 ומעלה שאושר ע"י ההורים באמצעות טופס אישור יציאה מהארץ לקטין
5 – 14 טופס אישור יציאה מהארץ לקטין חתום ע"י אחד ההורים בצירוף צילום תעודת הזהות של ההורה המאשר.דרישת הליווי תהא בהתאם לכללי חברת
התעופה
14 – 18טופס אישור יציאה מהארץ לקטין חתום ע"י אחד ההורים בצירוף צילום תעודת הזהות של ההורה המאשר.לא נדרש

במקרה של קטין הנוסע עם אחד ההורים
כאשר ההורים לא נשואים או גרושים, ורק אחד מהם נוסע עם הקטין, ההורה שנשאר בארץ חותם בפני הנוטריון על טופס אישור יציאה מהארץ לקטין.
אל טופס אישור יציאה מהארץ לקטין מצורפים המסמכים הבאים:
טופס הסכמת ההורה שנשאר בארץ ליציאת הקטין מישראל -הטופס נחתם על ידי ההורה שנשאר בפני הנוטריון.
ת.ז. של ההורה הנשאר בארץ, כולל הספח בו רשום הקטין/הקטינים.
דרכון הקטין.
דרכון ההורה שנוסע עם הקטין.
כרטיסי הטיסה.

במקרה של קטין הנוסע עם מלווה שאינו הורה:
במקרה של קטין מתחת לגיל 14, שנוסע לבד או עם מלווה שאינו הורה, שני ההורים חותמים בפני הנוטריון על טופס אישור יציאה מהארץ לקטין. כמו כן, המלווה חותם על טופס המלווה.
אל הטופס מצורפים המסמכים הבאים:
טופס הסכמה של 2 ההורים-הטופס נחתם על ידי שני ההורים בפני הנוטריון.
ת.ז. של ההורים, כולל הספח בו רשום הקטין/הקטינים.
דרכון הקטין.
כרטיסי הטיסה.
מסמכים נוספים רלוונטיים, אם יש
הצהרות מלווה מלאות וחתומות ע"י המלווה. 
העתקים מצולמים של דרכון המלווה.

במקרה והקטין סובל ממחלה כרונית או מאלרגיות
חובה לצרף טופס מידע רפואי לקטין וגם העתקים מצולמים של המסמכים הבאים:
טפסים של מידע רפואי לקטין, מלאים וחתומים.
מסמכים רלוונטיים, אם יש כגון: תוויות של תרופות, מכתב מרופא מטפל וכו'.

כל המסמכים אשר צויינו לעיל חייבים להיות מאומתים על ידי הנוטריון.

טופס אישור יציאה מהארץ לקטין שמאומת על ידי הנוטריון ליציאת הקטין לחו"ל למדינה שחתומה על אמנת האג, דורש אישור אפוסטיל.
להלן בקישור רשימת המדינות שחתומות על אמנת האג.

על מנת להכין את טופס אישור יציאה מהארץ לקטין על נספחיו, מומלץ להקדים ולפנות לנוטריון לפחות מספר שבועות לפני הנסיעה לחו"ל ולא להמתין לרגע האחרון.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ ובאחריותכם להתעדכן ולעמוד בדרישות ארץ המוצא ומדינת היעד, על פי החוקים וההנחיות העשויים להשתנות מעת לעת.
אתם יכולים גם ליצור קשר עם שגרירויות ישראל במדינות היעד אליהן אתם וילדיכם מעוניינים לנסוע כדי לברר איזה תיעוד נדרש מכם.
אם הנכם זקוקים לייעוץ או לסיוע בעניין או אם ברצונכם לקבל הצעה לשירותינו בעניין זה, אל תהססו לפנות למשרד עורך דין ונוטריון יוסי משולם.

טופס אישור יציאה מהארץ לקטין לחו"ל

Declaration form for the departure of a minor abroad with a temporary guardian.

Consent for the travel of a minor abroad
הסכמה לנסיעת קטין לחו"ל

submitted on_______ שניתנה ביום
By the Parents | ע"י ההורים

NameI.D . No.PhoneAddress
(כתובת)
Email
     
     
ניתנת בזאת הסכמתי ליציאת הקטין מישראל, כמפורט להלן: I hereby give my consent for the traveling of the minor as detailed below: