אימות חתימה נוטריוני של מסמך בשפה זרה.

Notary Yossi Meshulam, a certified notary in Even Yehuda

לקוח עשוי לפנות לנוטריון על מנת לאמת חתימה על מסמך של בנק בשפה זרה או לאמת חתימה על ייפוי כוח בשפה זרה לשימוש בחו"ל.

כאשר נוטריון נדרש לאמת חתימה של לקוח על מסמך בשפה זרה כדוגמת ייפוי כוח באנגלית או מסמך בנקאי באנגלית הנוטריון יפעל כדלקמן:

אימות החתימה יעשה רק לגבי מסמך בשפה זרה המוכרת ללקוח ולנוטריון על מנת שיוכלו להבין את תוכנו.
נדרש כי שם הלקוח במסמך ובדרכון יהיו זהים.

אימות החתימה יעשה על ידי הנוטריון באמצעות טופס אימות חתימה מס' 1 בעברית ובשפה זרה.

מומלץ כי הלקוח יזדהה בפני הנוטריון באמצעות דרכון (ישראלי או זר) וכי הנוטריון יצרף למסמך עליו חותם הלקוח גם את העתק הדרכון של הלקוח באמצעותו הזדהה, שכן לעיתים על גבי המסמך עליו מתבקש הלקוח לחתום מצויין רק שם הלקוח ולא מצויין מספר הזיהויי של הלקוח.

לעיתים על גבי טופס הבנק או על גבי ייפוי הכוח קיים מקום לאימות החתימה, אין חובה לאמת על גבי הטופס או ייפוי הכוח אולם חובה להשתמש בטופס אימות החתימה לפי התקנות.

לדוגמא
לקוח ישראלי שמבקש אימות חתימה על מסמך עבור בנק בארה"ב.
הלקוח יזדהה בפני הנוטריון באמצעות דרכון ישראלי או אמריקאי.
הנוטריון יוודא כי שם הלקוח זהה בטופס הבנק ובדרכון.
הנוטריון ירשום בטופס האימות את שמו של הלקוח כפי שמופיע בדרכון ואת מספר הדרכון ויצרף העתק של הדרכון לטופס האימות והמסמך המאומת.